یادگیری اصطلاحات روزمره در زبان فرانسه بسیار اهمیت بالایی دارد. اصطلاحات روزمره شامل عبارات، اصطلاحات و واژگانی هستند که…