اگر در کرج زندگی می‌کنید یا این‌که برای درمان بیماری، مراجعه به پزشکان کرج را به شما پیشنهاد داده‌اند…