رستوران گردان برج میلاد ​برج میلاد که برجی با کاربرد مخابراتی به شمار می رود، امروزه یکی از مهم ترین…